ΕΓΓΡΑΦΑ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ (pdf)

Ibank (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (pdf)

 

  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ (pdf)

 

  • ΤΑΦΟΛΟΓΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑ ΣΕ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΕ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (pdf)

 

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (pdf)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (pdf)

Υ/Δ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (pdf)

 

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (pdf)