ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Λώνας (Δημ. Σύμβουλος Κορυδαλλού)