Ανακοινώσεις

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 31/12/2020

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.240 του Ν.3463/2006 <<Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>>, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως και σήμερα
  2. Τον με αρ. 07/ΔΤΑ/8659 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού (ΦΕΚ Β' 1681/2007)
  3. Την με αρ. 145/2015 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 7ΤΜΛΟΡΣΒ-Δ45) που αφορά τον Οργανόγραμμα του Συνδέσμου
  4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α126)

Η παραμονή του Νέου Έτους είναι εκ του νόμου ημιαργία για όσους εργάζονται στο Δημόσιο , στους ΟΤΑ, τους Συνδέσμους , τα ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31/12/2020 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ  13:00 μμ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: