ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΑΣΑ

860  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
819  ΠΕΡΑΜΑ  - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ