Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑΔΕΣ

Η υποχρεωτική χρήση λαμαρίνας από τους εργολάβους-μαρμαράδες προκειμένου να δημιουργήσουν την ποσότητα λάσπης που απαιτείται για τις εργασίες τους εντός του χώρου του Κοιμητηρίου.

Μετά το πέρας της χρήσης αυτής, οι εργολάβοι μαρμαράδες είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνσή της από το χώρο εργασίας τους στο Κοιμητήριο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού περί καθαριότητας του Κοιμητηρίου.

Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί από Δευτέρα 11/1/2021

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: